?????icon
نوای یار
نوای یار - ایران ما (درس آزاد فارسی سوم راهنمایی)

دانلود: لینک مستقیم / گوگل درایو

 

 

کیوان 23/12/88

شعر برای درس آزاد کلاس دوم راهنمایی ، ولی این شعر را در درس 18 ادبیات سوم راهنمایی نوشته ام.

 

درس هجدهم

                                     ایران ما

 

کشور  خوب  ما  بود  ایران                     مهد هر گونه از گهر باشد

گوهران هر کجاش می باشند                    هر یکی مهد صد هنر باشد

                                        ***

قدرت  ما فدای  ایران  است                    عشق اوحک شده‌درون‌جان

از همه  عزتش  بگشته است                    نام  او  توی  قلب ما مهمان

                                        ***

نام  ایران  همیشه رخشان است                  مردمش   زیر  مهر  یزدانند

از همه روشنیش بر این جای                   زیر مهرش همیشه می مانند

                                       ***

ما  همه  دوستدار این کشور                   نام خوبش به عشق میخوانیم

«چون‌که‌حب‌وطن‌زایمان‌است                  ما یقیناً ز اهل ایمانیم       »

     

برای دیدن ادامه ی درس به دنباله‌ی نوشته بروید. می توانید  فایل پی دی اف زیبای  این درس را از اینجا دانلود کنید . (377 Kb)خود ارزیابی

 

1- در این شعر، شاعر چه خوبی ها یی از وطنش بیان کرده است؟

 

2-به نظر شما چرا شاعر کشورش را با این ویژگی ها نشان داده است؟

 

3- بیت تضمین شده از کیست؟

 

4- ......................

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانش های زبانی و ادبی

 

نکته ی اوّل

 

به این دو جمله توجّه کنید:

 

الف) گوهران هرکجاش می باشند.

 

ب) گوهران هر کجایش می باشند.

 

در لفظ عادی زبان فارسی از جمله ی (ب) استفاده می شود.اما گاه نویسنده مجبور است از جمله ی (الف) استفاده کند.فکر می کنید علّت این کار چیست؟

 

 

 

نکته ی دوم

 

در درس ها و سال های گذشته با  بعضی از انواع شعر آشنا شدید. اگر یک بار دیگر شعر را بخوانید متوجّه می شوید که با قالب جدیدی رو به رو هستید. به این قالب دو بیتی پیوسته یا چهارپاره می گویند. آیا می توانید نمودار آن را رسم کنید؟

 

اشعار دیگری در همین قالب بیابید و در کلاس بخوانید و با کمک معلّم و سایر دانش آموزان آن ها را مقایسه کنید.سعی کنید با تشخیص نقاط قوت و ضعف هر سروده ، از لحاظ معنایی،وزنی و ... یک چهار پاره بسرایید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

کار گروهی

 

1-تعدادی سروده درباره ی ایران در کلاس بخوانید.

 

2- نام تعدادی از بزرگ مردان ایرانی را بنویسید.

 

3-درباره ی زندگینامه ی شاعر این درس تحقیق کنید و به کلاس ارائه دهید.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوشتن

 

1- دو بیت اول درس را با خط خوش بنویسید.

 

2- با این کلمات جمله ی ادبی بسازید:

 

ایران- یل- شاهنامه- گهر- هنر- حک- عزت- حب

 

3- دو بیت اول درس را معنی کنید.

 

4-باتوجه به نقشه ی سیاسی ایران نام 5 استان کوچک را بنویسید.

 

5- یکی از مناظر طبیعی یا آثار باستانی منطقه ی خود را نقّاشی کنید.

 

6-برای جدول سوالات مناسب بنویسید.                                                 

    1                   2                   3            4                 5

 
ا ی م ا ن
ی * ت ر ا
ر خ ش ا ن
ا د ب * *
ن ا ه ی د

 

 

7- انشا

 

یکی از راه های بهتر نوشتن انشا ، این است که آثار ادبی زیادی بخوانیم و آن ها را مقایسه کنیم تاقوّت و ضعف ها را بشناسیم.

 

ینابر دیدگاه "سینا" پاسخ سوالهای نکته ها را مینویسم:

نکته اول: شاعر برای رعایت وزن شعر، به اجبار وارد این کار میشود. در جاهای دیگر کتاب فارسی نیز احتمالا از لزوم رعایت وزن سخن گفته شده

نکته دوم: قالب چهارپاره چنین است:

---------------       ----------------*

---------------       ----------------*

 

---------------       ---------------+

-------------------       -------------------+

...

...

 بیست تولزکد پرش به بالای صفحه وب